تبلیغات

سایت تخصصی و پروژه های مهندسی صنایع - محاسبات EARN VALUE

در زیر محاسبات مدیر پروژه بر اساس ارزش كسب شده تقدیم علاقه مندان میگردد

BCWS : مجموع هزینه برآوردی زمانبندی شده برای تحقق فعالیتهای در دوره مشخص می باشد كه كل محدوده پروژه را در برمی گیرد .

BCWP : هزینه پیش بینی شده برای كار انجام شه در آن دوره به روز رسانی پروژه است .

ACWP: هزینه واقعی فعالیتهای انجام شده در آن دوره به روز رسانی پروژه است .

با استفاده از سه مفهوم فوق می توان شاخص های مقایسه ای در مورد موفقیت یا عدم موفقیت پروژه از نظر انحراف زمانبندی و برآورد هزینه و پیش بینی اتمام پروژه در اختیار مدیر پروژه قرار دهد و بستر ناسب را جهت تصمیم گیری ایجاد نماید .

1-2-شاخص مغایرت هزینه پروژه (CV) :

CV= BCWP – ACWP

+

-

0

پروژه ارازنتر تمام شده

پروژه گرانتر تمام شده

پروژه مطابق برنامه بوده

2-2 –شاخص مغایرت زمانبندی پروژه (SV) :

SV= BCWP – BCWS

+

-

0

پروژه زودتر تمام شده

پروژه دیرتر تمام شده

پروژه مطابق برنامه بوده

3-2- محاسبه شاخص عملكرد هزینه پروژه  (CPI) :

CPI= BCWP/ACWP

>1

<1

=1

پروژه با هزینه كمتر از برآورد انجام شده

پروژه با هزینه بیشتر از برآورد انجام شده

پروژه مطابق هزینه برآورد شده

4-2-محاسبه شاخص عملكرد زمان پروژه (‌ SPI) :

SPI= BCWP/BCWS

>1

<1

=1

پروژه زودتر از برآورد انجام شده

پروژه دیرتر از برآورد انجام شده

پروژه مطابق زمان برآورد شده

 

5-2- شاخص نسبت بحرانی (CR) :

CR= (BCWP/ACWP)*(BCWP/BCWS) = CPI/ SPI

6-2- شاخص انحراف از زمانبندی  (SVP) :

SV= BCWP – BCWS

SVP= SV/BCWS

7-2- شاخص انحراف از بودجه بندی  (CVP):

CV= BCWP – ACWP

CVP=CV/BCWP

8-2- شاخص تخمین قیمت تمام شده ( EAC) :

EAC= ACWP+(*بودجه باقی مانده CPI)
طبقه بندی: برنامه ریزی و مدیریت پروژه، 

تاریخ : شنبه 6 شهریور 1389 | 02:55 ب.ظ | نویسنده : رضا لطفی | نظرات
لطفا از دیگر مطالب نیز دیدن فرمایید
.: Weblog Themes By SlideTheme :.