تبلیغات

سایت تخصصی و پروژه های مهندسی صنایع - کنترل و مدیریت پروژه

کنترل و مدیریت پروژه

لازمه موفقیت هر پروژه ،دسترسی تومان به هر سه عامل زمان،هزینه و کیفیت معین است و خارج شدن هر یک از سه عامل مذکور از حدود تعیین شده می تواند به انجام پروژه ابی ناموفق و غیر اقتصادی منجر شوددر این راه از سه عامل زیر می توان بهره گرفتت عیین وضعیت واقعی پروژه مقایسه وضعیت واقعی پروژه با برنامهدر نظر گرفتن اقدام اصلاحی مدیریت پروژه در اجرای ماموریت خود از دو بازوی قدرتمند برنامه ریزی و کنترل بهره می گیرد.

 برنامه ریزی

برنامه ریزی شامل کارها و کوششهایی است که با انجام آن می توان فعالیتهای پروژه و روابط میان آنها را شناخت و مدت ، منابع مورد نیاز  هزینه اجرای آنها را بر اساس معیارها وموازین اجرایی موجود در سازمان مولد پروژه و همچنین کیفیت نتایج و محصولات پروژه را پیش بینی ، برآورد و اصلاح کرد. در واقع ،برنامه ریزی خود فرایندی برای تامین و استفاده بهینه از منابع پروژه است.

برنامه ریزی پروژه از گامهای عمده زیر تشکیل شده است:

1-  تحلیل پروژه ، تهیه فهرست روایط فعالیتهای پروژه و ترسیم شبکه آن

2-  برآورد مدت ، منابع مورد نیاز و هزینه اجرای فعالیتهای پروژه

3-  زمانبندی پروژه و محاسبه مشخصات اجرایی

4- برنامه ریزی منابع و برسی مسائل و مشکلات احتمالی و قابل انتظار و برسی روابط زمان و هزینه

توانایی ،کارایی و اثربخشی سیستم  برنامه ریزی و کنترل پروژه با میزان همکاری ، علاقه و توجه مدیران  و کارشناسان واحد های اجرایی در انجام گامهای  اول و دوم برنامه ریزی و همچنین تجارب قبلی آنها در این مورد ستگی و همسویی مستقیم دارد . زیرا اطلاعاتی که در گامهای اول و دوم برنامه ریزی بدست می آید، ارکان و استخوانبندی سیستم  برنامه ریزی و کنترل پروژه را می سازند و از این رو سرنوشت سیستم  برنامه ریزی و کنترل پروژه در گروی چگونگی انجام گامهای اول و دوم است. در گامهای سوم و چهارم اطلاعات تهیه شده در گامهای اول و دوم ، پردازش و تحلیل شده و روبنای سیستم    برنامه ریزی و کنترل پروژه  ساخته می شود.

برنامه ریزی شامل انواع زیر است:

1-  برنامه ریزی زمان پروژه

2-  برنامه ریزی منابع اجرایی پروژه

3-  برنامه ریزی بودجه پروژه

کنترل و نظارت :

به ندرت اتفاق می افتد که در پروژه ای ، تمام  فعالیتها از زودترین تاریخ شروع خود اجرا  و یا در دیرترین تاریخ خاتمه خود به پایان برسند یا مدت  و هزینه اجرای واقعی آن با مدت و هزینه پیش بینی شده (planned)  برابر باشد . در مراحل مختلف اجرای یک پروژه ممکن است ، فعالیتهایی به پروژه افزوده یا فعالیتهایی از آن کاسته شود و یا برخی مسائل ومشکلاتی که در ابتدای کار برنامه ریزی  پروژه ،خطیر  و جدی و مهم تصور می شوند در هنگام اجرای پروژه کم اهمیت و بسیار جزیی گردند. که این خود لزوم امر نظارت وکنترل را در  پروژه مشخص می کند.

نظارت و کنترل در مفهوم کلی آن ، مقایسه و ارزیابی پیش بینی ها  با عملکرد ها و شناخت علل تفاوت میان  آنها است. نظارت ترازویی است که در یک کفه آن پیش بینی ها و در کفه دیگر آن عملکرد ها یا نتایج حاصل از اجرای فعالیتها قرار می گیرد.

کنترل شامل انواع زیر است:

1-  کنترل و بهنگام کردن زمان پروژه

2-  کنترل و بهنگام کردن پیشرفت پروژه

3-  کنترل و بهنگام کردن منابع اجرایی پروژه

4-  کنترل بودجه یا هزینه پروژه

جلوگیری از صرف بیهود زمان و استفاده بهینه از زمان و ارائه پیشنهاد برای صرف صحیح منابع و هزینه های دگیر پروژه ، نتایجی است که در نهایت در فاز نظارت و کنترل بدست خواهند آمد
طبقه بندی: برنامه ریزی و مدیریت پروژه، 

تاریخ : چهارشنبه 3 مرداد 1386 | 09:07 ق.ظ | نویسنده : رضا لطفی | نظرات
لطفا از دیگر مطالب نیز دیدن فرمایید
.: Weblog Themes By SlideTheme :.